مزه کشک نرم

کشک صالح بابسته بندی450 گرمی پاکتی وکاسه ای

کشک نرم سکه ای با طعم و مزه عشایری

کشک نرم در دو نمونه کلی تهیه می شود.که هر دو مورد دارای کلسیم و پروتئین بوده است.کشک نرم محلی و کشک نرم کارخانه ای در مورد کشک کارخانه ای می توان به این مورد اشاره کرد که تنها تفاوت کشک محلی با کارخانه ای در میزان تولید و نحوه استفاده ازدستگاههای اتوماتیک می باشد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید